Общи условия

Общи условия за речни круизи, организирани от "Дунав Турс Хотелс" ЕАД

I. Начин на записване
1. Записването е възможно по телефон, имейл, директно в офиса на Туроператора в Русе или чрез турагенти в страната.
Резервацията се счита за валидна след сключване на Договор за туристическо пътуване и внасяне на депозит
 в размер на:
- 30% от пакетната цена за индивидуални круизи и доплащане до 1 месец преди отпътуване
- 400 лв от пакетната цена за организирани круизи за български групи и доплащане до 2 месеца преди отпътуване

2. Плащането се извършва в брой или по банков път – ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC: BUINBGSF
IBAN : BG22BUIN70071005156615, титуляр- "Дунав Турс Хотелс" ЕАД

 

II. Необходими документи за записване

1. Валидна лична карта или задграничен паспорт

2. За деца под 18г., пътуващи сами или с единия от родителите - нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. По време на пътуването трябва да се носят оригиналната декларация и 1 копие. При несъответствие между фамилното име на детето и фамилните имена на родителите, които го придружават, трябва да се носи и акт за раждане на детето или друг документ, доказващ родствената им връзка.

III. Визов режим
За граждани на Република България няма визов режим за предлаганите от нас речни круизи.
Граждани на други страни трябва самостоятелно да се информират и изпълнят изискванията за визов режим на техните страни със страните, включени в маршрута на съответния круиз. Туроператорът не носи отговорност при неизпълнение на това изискване.

 
IV. Анулации, промени и рекламации
1. Всички промени и откази от пътуване се представят в писмена форма по имейл или в офиса на Туроператора.
В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки,
които се съдържат в условията на Договора за туристическо пътуване с всеки клиент:
     - За индивидуални круизни пътувания:
До 45 дни преди датата на пътуването - без неустойки
От 44 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
По-малко от 30 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването

     - За организирани круизи за български групи:
До 01.06.2019- без неустойки
От 01.06.2019 до 01.09.2019- в размер на депозита
След 01.09.2019- 100% от общата стойност на пътуването
2. Потребителят може да прехвърли пътуването на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми Туроператора в срок не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването, ако това не е свързано с издаването на самолетни билети. В случай на издаден самолетен билет, важат условията на превозвача.
3. Рекламация, свързана с качеството на заплатените услуги, може да се направи в писмена форма в офиса на Туроператора не по-късно от 14 дни след приключване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен двустранен протокол, съставен и подписан от Потербителя и Хотел мениджъра на
кораба. Туроператорът се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.
4. Организирани круизи за българи се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Туроператорът си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на круиза до 30 дни преди датата на отпътуване.

 
V. Застраховки
"Дунав Турс Хотелс" ЕАД има сключена застраховка "Отговорност на туроператора" съгласно чл.97 от Закона за Туризма със Застрахователно Акционерно Дружество “Алианц България”.
Туроператорът предлага срещу доплащане застраховки "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване”. Потребителят трябва да заяви застраховките при подписване на Договора за туристическо пътуване. Общите условия на двата вида застраховки може да намерите тук:
- Помощ при пътуване в чужбина
- Отмяна на пътуване

* За организираните круизи за български групи застраховката "Помощ при пътуване" е включена в пакетната цени за лица до 61 год.
 

VI. Форсмажорни обстоятелства
Туроператорът не носи отговорност в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването поради причини, които не зависят от Туроператора, а именно:
- Забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача или чартьора на кораба.
- Загуба или повреда на багажа по време на пътуването
- При форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, ниско и високо ниво на реката, затворени шлюзове, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблеми с превозното средство, военни действия в посещаваните и граничещите страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора за туристическо пътуване. При тези случаи Туроператорът си запазва правото на промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация.


*Условията могат да се изменят в зависимост от конкретната програма, като всички условия се съдържат в Договора за туристическо пътуване с всеки клиент.

 
Общи условия за други програми
 
За всички програми, които "Дунав Турс Хотелс" ЕАД предлага в качеството си на Tурагент, важат условията на съответния Туроператор.
Всички цени, срокове и условия се съдържат в Договора за туристическо пътуване с всеки клиент.

 
 

Новини и статии

16 Януари 2023 г.
Ако имате желание да съчетаете работата с удоволствието и да опознаете най-красивите водни пътища на Европа, може да станете част от нашия екип като ни изпратите Ваша актуална автобиография на имейл hr@dunavtours.bg или да се свържете с нас на телефон  082/526 065, 082/525 925, както и на мя...
21 Юли 2022 г.
21.07.2022  мк АДОРА и мк РУСЕ ПРЕСТИЖ акустират днес в ранния следобяд на Понтон Дунав Турс - Русе. Заповядайте да ги видим заедно !
06 Март 2019 г.
е единствената българска компания, специализирана в речния круизен туризъм. Дружеството е наследник на създадения през 1948 година “Балкантурист” и първите стъпки в круизния туризъм по река Дунав са направени през 1984 г. със закупуването на двата пътнически кораба „Русе“ ...
Абонирайте се за актуалните ни оферти